Beste speler, ouder of bezoeker van Hockey in Hoegaarden,

Graag willen wij jullie er aan herinneren dat er in de Zavelkuilstraat een snelheidsbeperking van 30 km/u geldt. Gelieve deze in acht te nemen opdat de rust van bewoners en wandelaars wordt behouden. Ook willen we jullie specifiek vragen om RUSTIG over de verkeersdrempel te rijden aangezien deze voor onze buren voor heel wat geluidsoverlast en trilling zorgt.

Wees even fair-play op de weg als op het veld!

Alvast bedankt,

Het HiH-team