Het Sportief Comité heeft de sportieve visie van HiH zorgvuldig uitgelegd in dit document.
We geven de principes waarvoor we staan en waarop deze visie gebaseerd is. We geven een overzicht van verschillende rollen in het Sportief Comité en we stellen onze verschillende pijlers voor.
Hieruit volgen onze richtlijnen rond trainingsopbouw, samenwerking, samenstelling van de ploegen enz….