De voorgestelde datum in de lijst is de datum waarop de Bond de afgelaste wedstrijden opnieuw heeft ingepland.

Op deze datum moet worden gespeeld als geen akkoord wordt gevonden om op een andere datum te spelen.

In onderling overleg mag dus nog worden afgeweken van deze datum, maar die mag niet later zijn dan de ‘max date’. 

Bij verschuiven van een thuiswedstrijd rekening houden met de agenda van de reeds geplande trainingen en wedstrijden (even checken met bestuur).

De overeengekomen afwijking moet doorgegeven worden aan de Bond, dus indien definitief akkoord tussen beide teams, gelieve Ann Henckens (secretaris@hih.be) een mailtje te sturen met het wedstrijdnummer, de gewenste datum, uur en locatie.