Zoals eerder aangekondigd op de ledenvergadering in mei 2019 is in de voorbije week de oude halogeenverlichting vervangen door een moderne LED-verlichting een investering van 45000 € ....


Daarmee gaat de club helder en comfortabel de herfst en winter tegemoet met extra trainings- en spelplezier!

De vervanging gebeurde zowel uit noodzaak, als uit wens.

  • Noodzaak, omdat de vervanging van de oude gloeilampen onzeker werd (productie is gestopt van dit type lampen), zeer duur en we geconfronteerd met veel uitval
  • Wenselijk ook, omdat de oude verlichting amper 100 Lux gaf (gemiddeld) op het terrein en daardoor potentieel gevaarlijk in spelsituaties. De hockeybond beveelt momenteel 300 Lux aan en, voor eredivisie, geldt zelfs een minimum van 500 Lux. Omdat 500 Lux verlichting evenwel c. 2,5x duurder is dan 300 Lux en die bovendien een nieuwe bekabeling zou vergen, was de keuze eenvoudig
  • Met >300 Lux (312 Min – 416 Max afhankelijk van de locatie op het terrein) gaat het trainings- en spelcomfort en -veiligheid in de club dus nu fors omhoog

Met de >300 Lux LED verlichting zal het electriciteitsverbruik met minimaal 30% dalen. Dit percentage kan nog hoger indien goed gebruik gemaakt wordt van de dimfuncties: elke verlichtingselement kan voortaan apart worden bediend of afgeschakeld.

Van de werken werd ook gebruik gemaakt om de nieuwe toegangsweg en het hoofddeel van de parking te verlichten (zonder extra bekabeling), met het oog op veiligheid en comfort.

Alles samen voor de onze club een investering van ruim 45.000 EUR excl. BTW, inclusief het rechten en het inkorten van een aantal verlichtingspalen en inclusief verblindingskappen voor de omgeving. Hiervan kan HiH 22% recupereren als subsidie van Sport Vlaanderen in het kader van het ingediende project voor de opwaardering van terrein 1 tot een waterveld en bouw van een half terrein 2 (semi), toegezegd voor de periode juli 2018 tot juli 2021.

Extra informatie: uitvoerder was electriciteitsaannemer Foubert (die de beste offerte indiende voor de – geselecteerde - Lumosa-technologie), keuzes gemaakt in samenwerking met J2F Sports Infrastructure, onze sportarchitectenbureau.